Generale repetitie in Esch

Gisteren vond op de Ruiting in Esch de zogenaamde generale repetitie plaats voor de vormselviering van aanstaande vrijdag in Esch. Na uitgebreid hierbij stil te hebben gestaan en geoefend te hebben voor de viering, was er volop gelegenheid voor ontspanning. Bijvoorbeeld op de trampoline en bij het zelf aangelegde kampvuur met marshmallows. De sfeer was uitbundig en opperbest!

Ruiting1      Ruiting2

Volop activiteit bij ‘Kom en zie’

Afgelopen zaterdag waren we met zeven kinderen van ‘Kom en zie’ bijeen op de zolder van het Koetshuis van de pastorie in Boxtel. Thies’ aanstaande verjaardag werd gevierd  en we hoorden wat meer of de persoon van de evangelist Lucas. Als knutselwerk werd een tekening van de heilige Geest als mozaïek gemaakt en daarna natuurlijk lekker buiten spelen in de tuin!

Wil je ook meedoen met de kinderclub ‘Kom en Zie? Bel dan even met pastoor Jacques Grubben. Alle kinderen tussen 4 en 12 jaar (basisschoolleeftijd) zijn welkom!Kom en zie1   Kom en zie2

Zondag: gezamenlijke viering en nieuwe website!

Op zondag 31 mei wordt de nieuwe website van de Heilig Hartparochie gelanceerd. Dit gebeurt na afloop van de gezamenlijke eucharistieviering om ongeveer 11.30 uur in de Sint Petrusbasiliek in Boxtel. Dan is de website: www.heilighartparochie.nl een feit. De huidige, voorlopige website (www.bell-parochie.nl) wordt dan niet langer onderhouden.

Aan de opbouw, de samenstelling en de vormgeving is in de afgelopen maanden hard gewerkt. De bouwer, Shout4sites uit Liempde, kon pas beginnen toen het logo en het briefpapier waren ontworpen en vastgesteld. Het werken aan de nieuwe website in nauwe samenwerking met het redactieteam van de nieuwe parochie, was een intensief en tijdrovend proces. Uiteindelijk ziet de site dan a.s. zondag het levenslicht. Feitelijk niet één website maar vijf-in-een! Eén hoofdwebsite van de parochie zelf en vier deelwebsites voor de afzonderlijke kerkdorpen. We kunnen dus spreken van een vijfling waar we als parochie erg trots op zijn.

Via deze website(s) wordt u allerwegen op de hoogte gesteld van het wel en wee van de nieuwe Heilig Hartparochie en wat er allemaal mee samenhangt. Het bestuur heeft zich namelijk ten doel gesteld dat naast het feit dat de website informatief moet zijn, deze ook tot interactie moet uitnodigen. Doorsturen van gegevens, inbouwen van links naar andere sites, doorlinken naar de Facebookpagina, opnemen van formulieren en filmpjes, vullen van databanken en archieven, koppelen van fotoalbums, aanhechten van documenten en downloads en de mogelijkheid tot deelname aan sociale media. Dit is een greep van de mogelijkheden. Daarnaast wil het bestuur transparant zijn: openheid betonen. Zowel in cijfers als in daden….

Wekelijks vindt u per kerkdorp de misintenties in een vaste rubriek. Ook de doop-, huwelijks- en overlijdensberichten worden steeds per kerkdorp weergegeven. De agenda hoort dan weer logisch bij de parochie zelf.

Nieuw en mooi is dat de parochie én de vier kerkdorpen allemaal een eigen nieuwspagina en onder meer eigen fotoalbums hebben. Daardoor kunnen ze toch een eigenheid zijn binnen de grote Heilig Hartgemeenschap. Eenheid in verscheidenheid is daarbij het uitgangspunt. Over de website en hoe deze is opgebouwd wordt u vanaf de eerste dag op de centrale nieuwspagina geïnformeerd.

De ‘vulling’ van de website en de deelsites is echter nog niet compleet, deze moet groeien. Net als een echte vijfling krijgen ze alle evenveel zorg. Het is echter een hele klus om alles onderdelen op één moment af te hebben. Maar de website blijft groeien en zal in feit nooit echt klaar zijn. Voor suggesties en opmerkingen houden we ons graag aanbevolen.

Tot a.s. zondag 31 mei om 10.30 uur in de Sint Petrusbasiliek!

Logo

50-jarig jubileum Stichting Kerkconcerten Boxtel

Dit jaar is het precies 50 jaar geleden dat de Stichting Kerkconcerten Boxtel werd opgericht. Dat wordt gevierd! Zo is er onder meer op zaterdag 30 mei een concert met voorafgaand en aansluitend de viering van deze mijlpaal. De activiteiten beginnen om 12.45 uur en vinden plaats in en om de Sint Petrusbasiliek.

In 1965 werd het initiatief genomen tot de oprichting van de stichting. De aanleiding vormde de opdracht voor het bouwen van een pijporgel  een Pelsorgel  voor de Maria Reginakerk. Een aantal enthousiastelingen greep dit moment aan om concerten te gaan organiseren.

Deze organisatie van concerten kende zijn ups en downs; korte tijd waren er slechts enkele of zelfs geen concerten. In het begin van de jaren negentig bloeiden de activiteiten echter op en vonden er weer regelmatig concerten plaats. Sindsdien presenteert het bestuur van de stichting elk jaar een mooi programma.

Aanstaande zaterdag is het dus zover. De hoofdlijnen van het programma:

12.45 uur:  Trompetspel vanaf de toren van de Sint Petrusbasiliek

13.00 uur:   Draaiorgelmuziek van de ‘Lekkerkerker’

14.00 uur:   Opening van de festiviteiten door de heer Kees van Houten
                         Aansluitend: orgelspel en een beknopte historie

14.45 uur:  ‘Het geheim van de Fiffaro, de organist’, sprookje voor orgel en verteller

Na de pauze is er orgelspel door Thed van den Aker, winnaar van het Brabants Orgelconcours te Boxtel in 1973 en 1974. Aansluitend volgt een uitleg over het orgel door Peter van Rumpt en een slotwoord door Hans van der Haagen. De middag wordt afgsloten met een ‘Grand Finale’ en een informeel samenzijn.

U bent allen van harte uitgenodigd om bij het hele programma aanwezig te zijn. De toegang is gratis en het belooft een gezellige middag te worden. We wensen de stichting veel succes toe!

SintPetrusbasiliek

Berichten Heilig Hartparochie 30 mei-5 juni 2015

ZONDAGSLITURGIE: dit weekend vieren we het hoogfeest van de heilige Drie-eenheid met als motto: Ondergedompeld. Het hoogfeest van de heilige Drie-eenheid, op de eerste zondag na Pinksteren, leidt onze gedachten naar het diepe mysterie van God zelf. Door zijn optreden in de wereld en de openbaring die Hij ons gegeven heeft, hebben wij Hem leren kennen als drie personen: Vader, Zoon en Geest. Het is voor ons tegelijk een groot mysterie en een dagelijkse rea­liteit. Want in onze omgang met God verhouden wij ons niet tot één persoon, maar tot drie. Het bepaalt ons gebed, het bepaalt ons denken, het bepaalt ons doen. Wij leven in zijn naam. De naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest.

BLOEDPROCESSIE: deze zondag wordt in Boxtel  de jaarlijkse H. Bloedprocessie gehouden. Deze begint om 15.00 uur. Rond 16.15 uur is in de Sint Petrusbasiliek de afsluitende plechtigheid.

Bloedprocessie

AUTOZEGENING: deze zondag wordt van 11.30 uur tot 12.30 uur ook de jaarlijkse autozegening gehouden bij gemeenschapshuis de Rots aan de Nieuwe Nieuwstraat.

LITURGISCHE KALENDER:
Zaterdag 30 mei Onze Lieve Vrouw ter Nood (Heiloo). Maandag 1 juni H. Justinus, martelaar. Woensdag 3 juni: HH. Carolus Lwanga en gezellen, martelaren. Vrijdag 5 juni: HH. Bonifatius, bisschop, en gezellen, martelaren.

BERICHTEN:

Huwelijk: vrijdag 5 juni om 13.30 uur trouwen in de Sint Petrusbasiliek Patty Rutten en Guus Bekkers. Wij wensen hen veel geluk en liefde en vragen hiervoor Gods zegen.

Eervol ontslag pastor Niessen: in verband met zijn gezondheid en het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd heeft de bisschop per 1 juni a.s. eervol ontslag verleend aan pastor Richard Niessen als lid van het pastorale team van de Heilig Hartparochie. Hij blijft echter wel assistent. Zijn officiële afscheid zal in het najaar plaatsvinden. In verband met zijn ontslag zal hij in de loop van de maand juni verhuizen. Nieuw adres: de Beiaard 3, 5281 AS Boxtel, telefoonnummer 0411-769052.

Gedachtenisviering Assumptionisten: de jaarlijkse gedachtenisviering voor alle overleden Assumptionisten is op woensdag 3 juni om 15.00 uur in de Sint-Petrusbasiliek.

Jubileumviering Stichting Orgelconcerten: het 50 jarig bestaan van de Stichting Kerkconcerten wordt op zaterdag 30 mei in en rond de Sint Petrusbasiliek gevierd. Het gevarieerde programma, dat om 12.45 uur start, staat uitgebreid vermeld in het Brabants Centrum. De toegang is gratis.

Opbrengst Roepingenzondag: de collecte voor Roepingenzondag heeft in onze kerk € 152,19 opgebracht. Wij danken u voor uw gaven.

Parochiebijdrage: het rekeningnummer waarop u uw parochiebijdrage kunt storten is IBAN NL 38 Rabo 010.88.60.337.

Aandacht voor zieken: een zieke huisgenoot? Aandacht van de parochie gewenst? Laat het even weten aan onze werkgroep Aandacht voor Zieken: Mw. Louise Vousten, V.d. Voortweg 23, tel. 673240; Mw. Bep v.d. Aker, Maria van Dieststraat 37, tel. 676169; Mw. Lies v.Horen, Deken Spieringsstraat 22, tel. 678514 of aan het parochiesecretariaat, Duinendaal 2, tel. 672215.

Uit de agenda: Dinsdag 2 juni 14.00 uur Planning voorgangers, past. centrum Duinendaal. Woensdag 3 juni 13.15 uur oefenen 1e H. Communie Angelaschool in Sint Petrusbasiliek, 20.00 uur Contactberaad past. centrum Duinendaal. Donderdag 4 juni 20.00 uur Algemeen Bestuur past. centrum Duinendaal.

WILLIBRORDUSKERK ESCH

Zie http://www.willibrordusesch.nl/

THERESIAKERK LENNISHEUVEL

Zie www.lennisheuvel.nl/kerk

SINT JANS ONTHOOFDINGKERK LIEMPDE

Zie www.parochieliempde.nl

SINT PETRUSBASILIEK

Eucharistievieringen:

Zaterdag 19.00 uur (samenzang) en zondag om 10.30 uur (parochiemis met Sint-Petruskoor en gilde-eer). Voorganger en predikant is pastoor J. Grubben.

Er is deze zondag geen viering om 09.00 uur!

Hoogmis: Tijdens de hoogmis zingt het Sint-Petruskoor de vaste gezangen uit de Missa in D van A. Caldara.

Orgelprogramma: Vierne, Marche épiscopale;  Bach, Liebster Jesu wir sind hier; Boëllmann, Prière a Notre Dame; Vierne, Cortège.

Sacramentsdag: Omdat het feest van Sacramentsdag veel beter aansluit bij de thematiek van de H. Bloedprocessie, vieren we in de Sint Petrusbasiliek dit weekend Sacramentsdag, dus een week eerder dan gebruikelijk. In verband daarmee wordt het feest van de H. Drievuldigheid in de Sint Petrusbasiliek een week later gevierd.

Collecte Salonta: Na afloop van de vieringen van dit weekend wordt in de Sint Petrusbasiliek de jaarlijkse inzameling gehouden voor onze zusterparochie in Salonta (Roemenië). Wij bevelen deze van harte bij u aan.

Misintenties:

Zaterdag 30 mei: SACRAMENTSDAG

19.00 uur: Mgd. Riet vd Loo- vd Aker

Overl. ouders vd Sande- Brok

Zondag 31 mei: SACRAMENTSDAG

10.30 uur: Jgt. Wilhelmus van Casteren en overl. fam.

Mgd. Overl. ouders Jan Bluemink en Ria Bluemink- Beerten

Mgd. Annie Vos- vd Vleuten

Mgd. Leo Berkelmans

Mgd. Huub van Griensven

Renze de Waal

Broeder Bertus ten Hove (Assumptionist)

Georgie Dankers (uit dankbaarheid)

Ouders Martinus en Cornelia van Engeland- van Mensvoort

Wim Broeders (verj.)

Dien van den Broek- van den Hout

Voor de levende en overledene van de fam. de Koning de fam. Verhulst ivm een 50-jarig huwelijksjubileum

Gemeenschap zijn met God en met elkaar (bijz. intentie van de H.Bloedprocessie)

Maandag 1 juni:

09.00 uur: voor alle overleden parochianen

Dinsdag 2 juni:

09.00 uur:  voor alle overleden parochianen

Woensdag 3 juni:

09.00 uur:  voor alle overleden parochianen

15.00 uur: Gedachtenisviering Assumptionisten

Donderdag 4 juni:

09.00 uur:  voor alle overleden parochianen

Vrijdag 5 juni:

09.00 uur: voor overleden families

PASTORAAL TEAM:

Pastoor J. Grubben, Duinendaal 2, 5281 AP Boxtel. Tel. 0411-672215.

Kapelaan G. de Jong, Vendelstraat 2, 5298 CZ Liempde Tel. 631215

Diaken T. Dankers, Dr. Desainlaan 8, 5062 EK Oisterwijk. Tel. 013-5283708.

Diaken P. Flesia, Oude Rijksweg 10, 5298 MC Liempde. Tel. 06-47243647.

Groots 75-jarig jubileum Luisselse kapel!

De viering op het terrein van de kapel van Luissel stond dit jaar in het teken van het 75-jarig jubileum. De opkomst was dit jaar overweldigend – ook burgermeester Mark Buijs en zijn echtgenote waren aanwezig – en er moesten in allerijl extra stoelen worden bijgeplaatst om iedereen een zitplaats te geven. De kapel en het terrein waren schitterend versierd en de mis werd sfeervol opgeluisterd door het Verrijzeniskoor en het Essche Sint-Willibrordusgilde. Pastoor Jacques Grubben ging voor in de viering en stond uitgebreid stil bij alle vrijwilligers die in al die jaren hebben bijgedragen aan de totstandkoming, het onderhoud en het behoud en van deze markante kapel. “Deken Broekman wilde destijds drie kapellen stichten: de Willibrorduskapel op Luissel, de Annakapel op de Roond en een Mariakapel op Nergena. Die Mariakapel heeft even op zich moeten laten wachten, maar is er uiteindelijk wel gekomen, zij het op een iets andere plaats: onze nieuwe kapel ‘Maria Koningin van de Vrede ‘ op de begraafplaats bij de voormalige Heilig Hartkerk”, aldus pastoor Grubben. Piet van der Meijden, die vorige jarig november is overleden, werd – samen met echtgenote Sjan – in het bijzonder gememoreerd omdat hij vijftig jaar belangeloos en met grote inzet voor het erfgoed van Willibrordus heeft gezorgd. Tijdens de mis stond het kompas centraal: het kompas om de weg te vinden en het kompas als metafoor voor de Heilige Geest die dagelijks sturing geeft in het leven van mensen. Na afloop van de mis was er een gezellig samenzijn met de koffie en de overheerlijke Luisselse koek. Ook stond er dit jaar op het terrein met een speciale expositie over de 75-jarige historie van de kapel. Kortom: een goede én gezellige viering op Luissel die parochiebreed werd bezocht. Dank aan iedereen die hieraan heeft bijgedragen!

Kapel Luissel03

Kapel Luissel04 Kapel Luissel05 Kapel Luissel06                Kapel Luissel07              Kapel Luissel08

Viering Luisselse kapel op Pinkstermaandag

Al generaties lang komen op Pinkstermaandag mensen uit Boxtel en de dorpen in de omtrek naar de Luisselse kapel om daar Sint Willibrord te eren en met hem allen die het Evangelie in Nederland brachten. Er is op het erf van de Willibrorduskapel op Tweede Pinksterdag om 10.30 uur een eucharistieviering in de open lucht en alle parochianen van de Heilig Hartparochie zijn daarbij bijzonder welkom. Pastoor J. Grubben gaat voor en het Verrijzeniskoor verzorgt de zang. Omdat Sint Willibrord patroon is van zieke kinderen wordt bij deze viering ook de kinderzegen gegeven. En wie ooit op Luissel geweest is, heeft zeker ook onthouden dat er na de viering koffie is om gezellig na te praten. Er is goed weer besteld, maar mocht dat niet op tijd aankomen, dan wordt de viering (inclusief koffie) verplaatst naar een boerderij in de naaste omgeving van de kapel.

U bent van harte welkom!

Kapel Luissel02

Lezing voormalige Heilig Hartkerk op Simeonshof

Vanmiddag was er op Simeonshof – een ander huis van de Elde Groep in Boxtel – een informatieve lezing met beeldmateriaal over de historie, bouw en betekenis van de voormalige Heilig Hartkerk in de wijk Breukelen. Zeker vijftig bewoners van Simeonshof en omliggende huizen kwamen op de presentatie af die muzikaal ondersteund werd door het trio Amizade. De pastoor vertelde over bekende én minder bekende zaken in en rondom deze voormalige kerk. De bijeenkomst krijgt in de nabije toekomst een vervolg …

Simeonshof1

Simeonshof2

Geslaagde ‘teerdag’ Sint Willebrordusgilde

Vanochtend was de gezamenlijke viering van de ‘teerdag’ van het Essche Sint Willebrordusgilde. Deze ‘teerdag’ is een oud gebruik van gilden: een dag die één keer per jaar uitbundig wordt gevierd. Bij het Essche gilde wordt deze jaarlijkse teerdag op de dinsdag vóór Pinksteren gehouden, dit jaar dus op 19 mei.

De viering begon met een heilige Mis in de Sint Willibrorduskerk in Esch. Aansluitend werd een vendelgroet gebracht aan de nieuwe bewoners van het Buitenhuis (voormalig Sint Jozef) van de Elde Groep. Ondanks de straffe wind werd er goed gevendeld en was er aardig wat bekijks, onder andere van de bewoners en het personeel. Aansluitend was er (onder meer) een gezamenlijke lunch.

Teerdag Esch
De veldelgroet